Logo
Aplikacija za plaćanje Vaših računa, jednostavna, brza i besplatna
Prijava google
Prijava linkedin
Prijava facebook
Ruka

Sigurno. Jednostavno. Besplatno.

PlatiPlus olakšava plaćanje naloga obrtnicima, tvrtkama i računovodstvenim servisima. Iskoristite mobilni telefon kao skener 2D bar koda na računu i zaobiđite ručni unos. Omogućena je usluga konverzije starog zbrojnog naloga(HUB3) u novi SEPA format. Vaši podaci su u svakom trenutku sigurni i apsolutno privatni.

Mogućnosti

Skeniranje

Skeniranje računa

Uz pomoć bilo kojeg mobilnog uređaja skenirajte 2D bar kod na računu. Također možete mobilne uređaje kako-koristiti samo za skeniranje a ostali posao obaviti na osobnom računalu. Izbjegnite pogreške prilikom ručnog unosa.

Provjera naloga

Svi odskenirani nalozi biti će dostupni za pregled u svakom trenutku. Ukoliko odlučite izvršiti bilo kakve promijene na istim, jednostavno dolazite do podataka i promijenite željene parametre.

Provjera

Provjera naloga

Svi odskenirani nalozi biti će dostupni za pregled u svakom trenutku. Ukoliko odlučite izvršiti bilo kakve promijene na istim, jednostavno dolazite do podataka i promijenite željene parametre.

Konverzija

Konverzija SEPA

Aplikacija podržava HUB-3 i SEPA format i moguće je birati automatsku konverziju iz HUB-3 u SEPA format.

Više platitelja

Podržan je rad sa više platitelja i jednostavno ih možete dodavati i brisati po želji. Računovodstveni servisi mogu sve klijente imati na jednom mijestu i nema ograničenja broja platitelja.

Platitelji

Više platitelja

Podržan je rad sa više platitelja i jednostavno ih možete dodavati i brisati po želji. Računovodstveni servisi mogu sve klijente imati na jednom mijestu i nema ograničenja broja platitelja.

Platforme

Platforme

Podržane su sve mobilne platforme Android i IOS. Moguće je paralelno koristiti različite platforme tj. Vi možete skenirati Android mobilnim uređajem i obrađivati na računalu, a kolega može istovremeno skenirati na IOS platformi i slati podatke na isto računalo na kojem se sve zajedno obrađuje.